Ett globalt perspektiv - Så kan naturen brukas utan att förbrukas


Biosfären är den tunna hinna av liv på jorden som omfattar alla ekosystem. Det kan vara en regnskog, en sjö eller en åker. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. FN-organet Unesco godkänner områdena, som finns över hela världen. Biosfärområden finns över hela världen. År 2010 finns det 562 biosfärområden fördelade på 109 länder. 200 ligger i Europa. Om man använder ett äpple som modell för jordklotet motsvarar biosfären det tunna skalet.

Lanzarote
Lanzarote, en av Kanarieöarna, är ett biosfärområde som kombinerar turism och bevarandet av ett känsligt landskap. I huvudstaden Arrecife skyltar taxibilarna med att ön är ett biosfärområde. Foto Sven-Erik Magnusson.

Biosfärområden är karakteristiska landskapsavsnitt. De kan omfatta både land- och vattenmiljöer och de är internationellt utpekade av Unescos Man and the Biosphere Programme (MAB). Biosfärområden nomineras av
nationella regeringar. De måste vara förankrade på regional och lokal nivå. Unesco ger området officiell status som biosfärområde om det uppfyller kriterierna.

I alla biosfärområden, oavsett om de ligger på en ö i Söderhavet, på en sluttning av Anderna eller här i Kristianstad vid Hanöbukten, arbetar man med tre viktiga funktioner.
Bevara: bidra till att bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk mångfald.
Utveckla: främja ekonomisk utveckling och samhällsutveckling som är socialt och ekologiskt hållbar.
Stödja: fungera som hjälp vid miljöutbildning och praktik, forskning och miljöövervakning.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de nyttor som människorna får från naturen. Många av tjänsterna från ekosystemen är inte beaktade eller identifierade och finns därför inte med i de ekonomiska kalkylerna. År 2000 fick 1400 forskare i
uppdrag av FN att undersöka jordens ekosystem och hur de används. Kristianstads Vattenrike och nationalstadsparken i Stockholm valdes ut i Sverige. År 2005 presenterades sedan den världsomspännande studien, Millenium Ecosystem Assesment, där fokus ligger på naturens ”gratistjänster”. Resultatet visade att mer än 60
procent av de undersökta ekosystemtjänsterna håller på att förstöras eller överutnyttjas.

Visste du att?Visste du att?

... i september 2010 finns det 562 biosfärområden i 109 länder runt hela världen
... Atollen Fakarava, 540 kilometer nordost om Tahiti, är ett av de biosfärområden
som ligger längst bort från Kristianstads Vattenrike
... biosfärområden föreslås av ett lands regering och utnämns av FN-organet
Unesco
... fortsätter vi med dagens förbrukning av jordens resurser skulle vi behöva
minst ett halvt jordklot till

 

 

Tillbaka