Ett lokalt perspektiv -
Vattenriket i harmoni med natur och människor


Kristianstads Vattenrike är ett av Unesco:s utvalda biosfärområden. Här kan människa och natur utvecklas tillsammans.

I Vattenriket utvecklas samhället på ett sätt som är bra för både natur och människor. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike i nordöstra Skåne är ett av landets mest varierade naturområden. Det omfattar större delen av Kristianstads kommun. Från skogarna på Linderödsåsen ut i havet. Med våtmarkerna längs Helge å och staden Kristianstad i centrum. På områdets drygt 100 000 hektar bor strax över 70 000 invånare. Landskapet är rikt och omväxlande med en mångfald naturtyper, till stor del formade av människornas månghundraåriga bruk.

Som en blå tråd flyter Helge å, kantad av vidsträckta strandängar, sumpskogar och vasshav. Från åsen letar sig strömmande vattendrag i raviner med rik ädellövskog. På de torra sandiga markerna har en speciell flora och fauna utvecklats. Målet för Biosfärkontorets arbete är att bevara, utveckla och stödja de biologiska, kulturhistoriska, ekonomiska och sociala värdena på ett hållbart sätt. Med ledorden: Bra för både natur och människor!


Exempel 1- Tranmatning


Tranmatning vid Pulken. Foto Hans Cronert
Tranmatning. Foto Hans Cronert.

I månadsskiftet mars-april rastar tusentals tranor i Vattenriket. Lantbrukarnas vårsådd var begärlig föda och tranorna gjorde stor skada. Samtidigt lockade tranflockarna många fågelskådare. För att lösa problemet bildades en trangrupp. Numera matas tranorna på särskilda fält vid Pulken, där skådarna kan se dem från fågeltornet.

Läs mer

Strandängarna är bondens levebröd

 

 


Exempel 2 - Tillgänglighet

Fiska vid Ekenabben går bra, även från rullstol. Foto Marie Grönvold

De senaste åren har Biosfärkontoret arbetat tillsammans med en referensgrupp för att öka tillgängligheten för alla. Numera är flera av Vattenrikets besöksplatser särskilt anpassad för personer med funktionsnedsättningar. Nya breda spångar, grusade stigar och fikabord med plats för rullstolar ger fler möjlighet att njuta av den fina naturen.

Läs mer

Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket

 

 


Exempel 3 - Multifunktionell golfbana

Foto Patrik Olofsson På de sandiga markerna i Åhus finns många sällsynta insekter och växter. Flera är beroende av att marken rörs om så att den ljusa, kalkrika sanden kommer upp till ytan. Biosfärkontoret samarbetar med Kristianstads Golfklubb i Åhus för att prova olika metoder att bearbeta marken som gynnar de sandiga markernas flora och fauna.

 

 

 

 

 

 


Visste du att?Visste du att?

... i september 2010 finns det 562 biosfärområden i 109 länder runt hela världen
... Atollen Fakarava, 540 kilometer nordost om Tahiti, är ett av de biosfärområden
som ligger längst bort från Kristianstads Vattenrike
... biosfärområden föreslås av ett lands regering och utnämns av FN-organet
Unesco
... fortsätter vi med dagens förbrukning av jordens resurser skulle vi behöva
minst ett halvt jordklot till

 

 

Tillbaka