Fåglar i Vattenriket - Trivsamt näste för både fåglar och skådare


Mäktiga örnar, vadarspel och trumpetande tranflockar. Blåskimrande kungsfiskare och tusentals gäss. I Vattenriket kan du uppleva ett fascinerande fågelliv hela året.

Strandängar, sumpskogar och vasshav. Närheten till kustens dynlandskap och sandrevlar. Allt detta gör Vattenriket till ett av landets rikaste och mest varierande fågelområden. Vintertid patrullerar örnar längs stränderna och vid vakarna syns doldisar som rördrom och vattenrall. Våren kommer med tranflockar, änder och vadarspel. Över strandängarna drar rödspovar fram med vinglig flykt. Enkelbeckasiner kastar sig huvudstupa genom luften och storspovens drill ljuder från åkrar och fält. Över de grunda slättsjöarna ryttlar fiskgjusen och kanske drar en flock svarttärnor förbi. Under sensommaren rastar vadarna vid strändernas revlar samtidigt som gåsflockarna samlas på Pungmesstubbåkrar och fält.

Pungmes, Linnérundan, sommaren. Pungmesen är en nykomling i den svenska fågelvärlden sedan 1964. Den häckar numera årligen i Vattenriket och trivs vid frodiga stränder och dammkanter där vide och björk, al och pil växer nära vattenkanten. Det klotformiga nästet ärKungsfiskare ett riktigt mästerverk ofta placerat längst ut på en kvist.

Kungsfiskare, Kanalhuset, vintern. Kungsfiskaren kallas ibland ett flygande smycke, eftersom dräkten gnistrar i blått, turkost och rostbrunt. Kungsfiskaren trivs vid långsamt rinnande vatten och häckar i sandiga brinkar där den gräver en halvmeter lång tunnel till sin bokammare. Den lever av småfisk, som den fångar genom att dyka ner från sin utkiksplats. Kungsfiskaren kan föda upp tre kullar per säsong. Den övervintrar i Skåne, men en sträng vinter dukar många under.

Trana, Pulken, tidig vår. För bara ett tiotal år sedan var tranan en relativt ovanlig fågel i Vattenriket. Numera häckar flera par i de vidsträckta vass- och videbältena. Och de rastande fåglarna lockar tusentals besökare i månadsskiftet mars-april. Under dagarna söker tranorna mat ute på åkrar och fält. Störst chans att få se denna mäktiga fågel är när tranflockarna bryter upp och flyger in till övernattningsplatserna vid Pulken. Flockar på uppemot 4000 tranor har setts samtidigt i våtmarksområdet.

TranaGåsRödspov

Gås, Isternäset, hösten. I Vattenriket finns många olika gåsarter. Grågåsen dominerar under häckningstid och senare under hösten rastar vitkindad gås, bläsgås, kanadagås och sädgås. Då och då ses även spetsbergsgås och fjällgås. De flesta övervintrar längre söderut, men milda vintrar kan många gäss stanna kvar i Kristianstadsbygden. De häckande grågässen anländer tidigt på våren och kan lägga ägg redan i mars månad även om det ligger is på vattendragen.

Fiskgjuse, Karpalundsdammarna, sommaren. Fiskgjusen lever på fisk och med lite tur ser du den ryttla över sjö- eller åstränderna, där den spanar efter fisk. När den får syn på en fisk fäller den ihop vingarna och dyker ner mot vattenytan. Om jakten lyckas kommer den ofta upp med en gädda eller brax. Fiskgjusen bygger sitt bo i toppen av en grov tall, men i Vattenrikethäckar en handfull par på konstgjorda bon med gott resultat.

Rödspov, Håslövs ängar, försommaren. Rödspoven är Kristianstads kommunfågel och en av våra vackraste och mest sällsynta vadare. Den trivs på de vidsträckta strandängarna som hålls öppna av betesdjur och slåtter. Rödspovarna är flyttfåglar och kommer till Skåne i april. Håslövs ängar är den bästa skådeplatsen. I maj spelar rödspovarna för fullt tillsammans med enkelbeckasiner, storspovar, tofsvipor och rödbenor.


Läs mer

länk Fåglar - 30 tal arter från Vattenriket
länk Örnar
länk Tranor
länk Fiskgjusar
länk Pilgrimsfalkar
länk Storkar


Visste du att?Visste du att?

... en havsörnshona kan väga 7 kilo och ha 2,5 meters vingbredd
... en stor del av våra tranor övervintrar i Spanien
... stortrappen, som är Europas tyngsta fågel, levde på de
sandiga fälten väster om Åhus långt in på 1800-talet
... en jagande pilgrimsfalk kan komma upp i hastigheter på 300 km/timme när den dyker efter ett byte
... en flitig pungmeshane kan bygga upp till sju bon på en säsong

 

Tillbaka