Fiskar i Vattenriket


Arter fångade i Vattenrikets
sjöar och åar

1. Abborre
2. Björkna
3. Braxen
4. Bäcknejonöga
5. Elritsa
6. Faren
7. Flodnejonöga
8. Färna
9. Grönling
10. Gädda
11. Gärs
12. Gös
13. Havsnejonöga
14. Id
15. Karp
16. Lake
17. Lax
18. Löja
19. Mal
20. Mört
21. Regnbåge
22. Ruda
23. Rödspotta
24. Sandkrypare
25. Sandskädda
26. Sarv
27. Sill
28. Skrubbskädda
29. Skärkniv
30. Småspigg
31. Stensimpa
32. Storspigg
33. Sutare
34. Torsk
35. Vimma
36. Ål
37. Älvsik
38. Öring

Minst 38 olika fiskarter har fångats i Vattenrikets sjöar och åar. Av dessa leker 32 arter i sötvatten. Den stora artrikedomen beror på de många olika vattenmiljöerna: Lugnflytande grunda vatten som blir ljumma på sommaren. Djupa skuggade vatten som håller kylan längre. Vegetationsrika vikar och sandiga öppna bottnar. Djupa åar med lerbotten och strida steniga vattendrag. Området är ett av de artrikaste i landet.

Malen trivs i ån

Åvy mal
Malen är en av världens största sötvattensfiskar. Den största i Sverige vägde 180 kg, var 3,6 meter lång och drogs upp i Mälaren på 1800-talet. Också i våra trakter har man fångat några riktiga bjässar. I Ivösjön sägs en mal på 3,1 meter ha fångats. Malen behöver varmt vatten och tät vegetation med många trädrötter för att leka. Precis som det ser ut i Helge å. Malen äter mest fiskar, men kan även ta kräftor, vattensorkar och grodor.

Förr var malen ganska vanlig här, men på 1960-talet dog den ut på grund av utsläpp från pappersindustrier. 1999 sattes 12 malar ut i Helge å. Under de senaste åren har unga malar fångats, vilket visar att de utsatta malarna lekt.


Grönligen vill ha strömmande vatten

strömmande vattengrönling

Grönlingen är en av Vattenrikets stoltheter. Den finns i täta bestånd i Vramsån och Vinnöån. Namnet kommer inte av färgen, fisken är ju knappast grön, utan från det tyska ordet ”grundling” som betyder bottenfisk. Grönlingen har sex skäggtömmar vid munnen. Tömmarna använder den för att hitta mat. Förutom att den andas med gälar kan grönlingen ta upp luft med tarmen genom att svälja luft vid ytan. Förr planterades grönlingen ut som matfisk. Men några större matbitar blev det inte, eftersom fisken knappast blir större än 15 centimeter. Numera är grönlingen sällsynt och du bör naturligtvis släppa tillbaks dem som du råkar få upp.


Björknan simmar i sjön

sjö björkna
Björknan är en av Vattenrikets vanligaste, men minst kända fiskar. Den hör till gruppen karpfiskar. Många kallar karpfiskarna för vitfiskar, eftersom de är silvervita. Björknan är lik braxen och de förväxlas ofta. Den trivs i sjöar med mycket växtlighet. En vuxen björkna äter snäckor, mygglarver och andra vatteninsekter som lever i bottenslammet. Björknan är ingen matfisk, men vill du sätta rekord ska du prova att fiska björkna i Vattenriket för här blir den riktigt stor. Svenskt rekord blev det 1984 med en björkna på 1,090 kg. Den fångades i Helgeå mellan Araslövssjön och Hammarsjön. 

Foton Sven-Erik Magnusson. Illustrationer Nisse J.


Läs mer

länk Kulturbärare får ålakusten att leva

länk Fler fiskar i Vattenriket

Artlista på fiskar i Vattenriketpdf

Nedre Helgeåns fiskevårdsområde


Visste du att?Visste du att...

... den hittills största gäddan som fångats i Vattenriket vägde 14 100 gram och en största braxen 4 050 gram
... här finns ett av de artrikaste fiskevattnen i Sverige
... under Carl von Linnés skånska resa 1749 fick han en skärkniv, en sällsynt karpfisk, av borgmästaren i Kristianstad
... när elritshanen leker blir den en färgsprakande fisk med blodröd buk
... en abborrhona kan lägga uppåt 250 000 romkorn
... förr gjorde folk falska pärlor

 

Tillbaka