Från skog till hav - Landskap formade av natur och människa


Vattenriket är ett biosfärområde med en mosaik av landskapstyper. Här finns i stort sett all svensk natur förutom fjäll. Tio landskapsteman med stora värden har identifierats i biosfärområdet. Hittills har arbetet med att bevara, utveckla och stödja mest inriktats på våtmarksområdet och de sandiga odlingsmarkerna. På sikt kommer arbetet att omfatta alla temaområdena.

Klicka på bilden för att läsa mer om varje landskaptyp. Den prickade röda linjen på kartan visar Vattenrikets gräns.

Biosfärområdet med alla tio landskapsteman Sluttningsskogarna på Linderödsåsen Vattendrag från Linderödsåsen Våtmarksområdet längs Helge å Tätortsnära natur Värdefulla träd i odlingslandskapet Kustdynlandskapet Grundvatten Sandiga odlingsmarker Kustnära delarna av Hanöbukten Balsberget och Råbelövssjön

Geologi, klimat och närheten till havet har styrt människans användning av Vattenriket. Samtidigt har människans bruk format områdets varierade landskap. Skogsområdena är koncentrade till höjdpartierna på Linderödsåsen, Nävlingeåsen och Balsberget. Däremellan breder den flacka krittidsslätten ut sig. Sedan istiden har slätten svämmats över i olika skeden. Sand och leravlagringar har avsatts och skapat en jordbruksbygd där olika grödor odlas. Potatis på sandmarkerna och betor på lerjorden. Från det småländska höglandet kastar sig Helge å ner mot slätten vid Torsebro. Sedan flyter den i sakta mak genom Araslövssjön och Hammarsjön och vidare söderut. För att till slut mynna vid havet i Åhus och Yngsjö. Där floden svämmar över skapas värdefulla våtmarker. Längs kusten löper en flera mil lång sammanhängande sandstrand. Här har ålfisket präglat kusten. Än i dag ligger Ålakustens bodar som ett pärlband från Olseröd till Åhus.


Läs mer

länk Natur och kulturlandskapet


Visste du att?Visste du att...

... Kristianstads kommun är en av de artrikaste i landet
... det finns 40 kilometer sandstrand längs kusten mellan Åhus och Kivik
... Skånes största grotta finns på Balsberget
... här finns de flesta svenska landskapstyper utom fjäll
... många av tallskogarna i Kristianstadsbygden planterades för att hindra sandflykt
... sanden förr kunde bilda höga drivor långt inåt land. I Vittskövle finns en driva som är två kilometer lång och 15 meter hög.

 

 

 

Tillbaka