Vattenriket i litteraturen


Ljudfiler med litterära citat om Vattenriket

Ljudfilerna är 1,5 min långa och runt 1,5 MB stora. Uppläsare Per Erik Tell.

Birgitta Trotzig
Olle Hammarlund
Eva Waldemarsson
Carl Fries
Gustaf Hellström
Walter Nilsson
Fredrik Böök

Längre uppläsningar
Kring Hammarsjön
Carl Fries ur Den svenska södern (1963) 7,5 min 6,6 MB
Vattenvärlden
Olle Hammarlund ur Röster i vinden (1973) 9,5 min 9 MB
Flodfärden
Olle Hammarlund ur Röster i vinden (1973) 20,5 min 19 MB

Alla ljudfiler 46 MB

Kristianstads Vattenrike, strandängarna, våtmarkerna, ån och Hammarsjön – både naturen och historien, har fascinerat och inspirerat författare, lokala som förbipasserande. Först ut var Carl von Linné som i sin skånska resa 1749 strövade omkring utanför naturum och kartlade växter och örter, bedårades och präntade ned vad han såg och upplevde.


Vattenriket och litteraturen

En liten skrift som sammanfattar några författare som berättar om Vattenriket. Sammanställningen är gjord av Sten Jacobsson, bibliotekarie Kristianstads Stadsbibiliotek.

Vattenriket har satt i spår i litteraturen i författarskap med anknytning till Kristianstad. Här finner Du en förteckning över böcker som på olika sätt berör Vattenriket, jämte hänvisningar till var i böckerna ämnet behandlas. pdf(1.58MB)


Birgitta Trotzig 1929-2011

Birgitta Trotzig. Foto Ulla Montan, Albert Bonniers förlag.
Foto: Ulla Montan, Pressbild Albert Bonniers förlag.

De utsatta, 1957
Sidan 30

Berättelser, 1977
Sidorna 89, 110-111

Dykungens dotter, 1985
Sidorna 25, 46, 65, 70, 76, 102-104, 142, 205

 


Olle Hammarlund 1918-1976

Hammarlund

Onkel Enoks hus, 1975
Sidorna 16-17, 69-70

Röster i vinden, 1973
Sidorna 119-123: ”Vattenvärlden”
Sidorna 131-135: ”Floden”
Sidorna 141-155: ”Flodfärden”


Eva Waldemarsson 1903-1986

Kungens stad, 1969
Sidorna, 106, 11, 122, 167

Min far sköt en stork, 1984
Eva Waldemarsson växte upp i Rinkaby. I den här boken skildras livet i Rinkaby på tidigt 1900-tal.


Carl Fries 1895-1982

Den svenska södern, 1963
Sidorna 117, 120, 128-129, 141


Gustaf Hellström 1882-1953

Dagdrömmar av Gustav Hellström Kristianstadsfödd författare och journalist, ledamot av Svenska Akademien från 1942.

Dagdrömmar, 1921

www.gustafhellstrom.se

 


Fredrik Böök

Storskolan, 1940
Sidorna 7 ff.

Historier från Helgeån och hembygden, 1951
Sidorna 5-23

 

”En pojke som växte upp i Kristianstad på 1890-talet fick sitt liv präglat av tre stora bildningsfaktorer, av tre makter, som formade hans tillvaro och danade hans väsen. Först Hemmet. Ingen lodlina räcker ner i dess djup; det är ursprungskällan, utan botten. Så skolan. Det var ännu den gamla latinska lärdomsskolan, belyst av det klassiska svenska odlingsarvets aftonrodnad.. Att rektor Nils Ehrnberg var i släkt med romarandan, det låg i öppen dag till och med för skolgossarnas blickar. Slutligen Helgeån. När skolan gav oss fria, skyndade vi ner till ån, som var den store trogne lekkamraten. Den var mer än det: den var poesin och äventyret. För mig står den som ett levande väsen, som jag skyller tack i jämnbredd med de andra goda makter, som skyddade och fostrade min barndom.” 
ur Fredrik Bööks ”Historier från Helgeån och hembygden"


Albert Henning

Poeter har hänförts och Albert Henning har en särställning bland de som målat Vattenriket i ord. I dikten Hembygdens landskap från 1919:

Stilla stilla ligger ån och speglar
Sommarmolnet, som däruppe seglar,
Holmens björkar, snabba svalors färd
Över fårans skimmergröna värld

Speglingar, 1915

Meditationer, 1919

Från det levande Skåne,(red. Harald Schiller), Henning, Albert: Landsändan alltför långt norr om landsvägen Sidorna 101-105, 1948


Eva Ström

Eva Ström skriver både lyrik och prosa och i boken Kniv och flod (2009) undrar hon om man kan lära känna en flod genom en annan – varpå hon växlar mellan Helge å och Nilen:
Norr om kstad breder det vassiga vattenriket ut sig. Fågellandet vid Araslövssjön och Isternäset med rödspov och rödbena skedand och årta, brun kärrhök, skäggmes och pungmes.

 


Barbro Soller

Barbro SollerStorken i Vattenriket (2000).

 

 


Jan Danielsson 1938-2003

Följer vi ån till ålakusten är det framförallt Jan Danielson och Lars Torstenssons Saga och Sanning från ålakusten (1996) som förför med sina berättelser och vackra bilder.


 

Tillbaka