Staden i Vattenriket -

"Ingen annan stad har ett sådant perspektiv"


Vykort från sekelskiftet. Kristianstads gamla båthamn där Tivolibadet ligger idag.

Helge å har i alla tider satt sin prägel på staden och dess invånare. Från Tivoliparken mellan den gamla fästningsstaden och Helge å hade man in på 1950-talet en underbar utsikt över ån och de betes- och slåtterpräglade Härlövs ängar. I fjärran skymtade Nävlingeåsen. Flera kallbadhus har funnits i ån längs strandpromenaden. Journalisten och författaren Olle Hammarlund från Kristianstad har fångat stämningarna kring Helge å under 1900-talets första hälft. Så här skriver han om hur det var att bada i ån i boken Röster i vinden.

Egentligen var själva floden brun. Den var brun av humus, kanske av ko. Den hade sin egen smak, man fick in den bakvägen i näsan då man dök, och att simma under vatten med öppna ögon var som att simma i en brun ölflaska.”

Roddarna på Helgå, vy från Teaterrestaurangen.Dopp vid kallbadhuset, Helgeå

Större delen av Härlövs ängar, mitt för Tivoliparken, förvandlades under 1900-talets senare hälft till stadens soptipp. Lyckligtvis klarade sig en remsa på nästan 270 meter närmast ån från tippmassorna.De öppna markerna längs ån växte efterhand igen med videbuskage, eftersom slåtter och bete även upphörde här. När sjön framför naturum grävdes öppnades delar av de buskbevuxna våtmarkerna upp på nytt.

En ny gång-och cykelled till Naturum knyter samman Helge å med våtmarkerna


Läs mer

länk Tivolirundan
länk Regionmuseets utställning C400 - staden i vattenriket
länk Värdefull närheten till ån och naturen


Visste du att?

Visste du att?

... Kristianstadsborna en gång tagit sitt dricksvatten från Helge å. Du kan
fortfarande se pålarna till dricksvattenintaget i ån vid Kanalhuset
... roddklubben hade ett hus byggt på pålar i ån
... Tivolibadet ligger i den utfyllda gamla fiskehamnen
... det har funnits tre olika kallbadhus på pålar i Helge å längs Tivoliparken

 

Tillbaka