Strömmande vatten - jättemöjans hårsvall virvlar i forsarna


Foto: Åsa Pearce Foto: Åsa Pearce

I Kristianstads Vattenrike växer strutbräken och ramslök, orkidéer och sandnejlika. På flera platser i Vramsån kan man under sommaren även se jättemöjan virvla i forsarna, likt ett flera meter långt hårsvall, prytt av tusentals små vita blommor.

Den stora variationen med solexponerade och skuggiga partier, forsar och lugnare vatten har tillsammans med den goda vattenkvaliteten och det syrerika vattnet gett upphov till mycket höga naturvärden.

Insektsfaunan är på vissa åsträckor så rik att forskare på en enda kvadratmeter funnit uppåt 4000 smådjur, fördelade på ett 60-tal arter. Husmaskar, vattenfisar och bäcksländor blir mat till forsärla och strömstare. Med lite tur kan du även se kungsfiskaren pila förbi.

Samtliga stora sötvattensmusslor lever i Vattenriket. Här finns åsträckor som ansesvara de musselrikaste i landet. Bland klenoderna finns flodpärlmusslan, en av våra största musslor somkan bli över 200 år gammal.

Kring musslorna simmar många olika fiskar somgrönling, nejonöga och sandkrypare. I kvarnarnas trappor hoppar havsöringarpå sin väg upp mot lekbottnarna, ett spektakulärt skådespel somäger rum varje höst.


Läs mer

Forsakar - naturreservatets skötselplan
Forsakar - besöksplats i Vattenriket
pil Vramsån
pil Musslor
pil Vramsån - besöksplats i Vattenriket
Vramsåns mynning- naturreservatets beslut och skötselplan
pil Småkryp i vattnet


Visste du att?Visste du att?

... jättemöjans långa blomsterprydda hårsvall kan bli uppåt fyra meter långt
... havsöringen ofta återvänder till den bäck eller å där den föddes för att leka
... kungsfiskaren oftast häckar i branta strandbrinkar och kan föda upp till tre ungkullar under en säsong
... trollsländans larv kan fisa sig fram i vattnet och klodyveln andas genom en snorkel i rumpan
... uttern är tillbaka längs Vattenrikets rinnande vattenefter att ha varit borta i närmare 40 år
... en flodpärlmussla kan bli över 200 år

 

Tillbaka