Biosfärområde Vattenriket 10 år

Utvärdering av Vattenriket 10 år som biosfärområde


2005 blev Kristianstads Vattenrike utnämnt till ett Biosfärområde. Sedan dess har Vattenriket fungerat som ett modellområde för hållbar utveckling. I år firar biosfärområdet tio år och en utvärdering, en ”periodic review” ska lämnas till Unesco. Detta måste alla världen 600 biosfärområden göra vart tionde år. Verksamheten granskas och Unesco beslutar om området får fortsätta vara ett biosfärområde.

Folder om Vattenriket 10 år som biosfärområde Folder med en kort sammanfattning av biosfärområdets första tio år med goda exempel på biosfärarbetet (pdf 800 kb)

english Short version - Vattenriket 10 years as a Biosphere Reserve (pdf 800 kb)

 

 

 

 

 

 

Periodic review

Utvärderingen ställdes ut i Rådhus Skåne och på naturum Vattenriket i slutet av mars 2015. Efter remisstiden finns nu en slutversion av utvärderingen som ska tas upp på Kommunfullmäktiges möte den 27 maj.

Vattenriket 10 år som biosfärområde Utvärdering enligt Unesco 2005-2015 (pdf 6,6 MB)

 

english Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve,
Periodic Review 2005-2015
(pdf 4,75 MB)

 

 

 

 

 

Tillbaka