Veckans vykort


Högvatten i Vattenriket

1 februari 2002

De senaste dagarna har vattnet stigit kraftigt i Helge å. I takt med att vattnet stiger svämmas strandängarna runt Araslövssjön, Hammarsjön och Helge å över. Helge å är ett vattendrag som till stor del har kvar sina naturliga vattenståndsvariationer. På vintern och våren stiger vattenståndet som regel och den årliga skillnaden mellan lågvatten och högvatten ligger ofta omkring 1.4 meter. Vattenståndet i Kristianstad är beroende av två faktorer, dels vattenföringen och dels vattenståndet i havet, därför mäts dessa variabler regelbundet. 

På våra webbsidor rapporteras vattenstånd och vattenföring in en gång varje dag och läggs i Väder On-line databasen. Där kan man förutom andra vattenuppgifter också ta del av mätvärden för vattenstånd och vattenföring från 1997 och framåt.

Dessutom sitter två webbkameror på Vattentornet och skickar bilder över strandängen Isternäset med korta mellanrum. 

De flesta vintrar/ vårar stiger vattnet någon gång till runt +1.30, men just nu börjar vattnet i Helge å närma sig + 2 möh. Hur vanligt är detta? 
Med hjälp av uppgifter från C4 Teknik, sammanställda i diagrammet nedan, kan vi se att sedan 1950 har vattnet vid tre tidigare tillfällen överstigit +1.85 möh. 
Senaste det hände var 1995, då vattenståndet var uppe och vände på +1.90 och längre tillbaks minns många 1980, då Helgeåns yta var +2.04 meter över havet. Även 1970 var vattenståndet högt, +1.87 möh. På morgonen den 2 feb 2002 var vattenståndet i Kristianstad +1.97 möh


Data från C4 Teknik, diagram Karin Magntorn

Vattenståndet rapporteras varje dag på Internet på Väder On-line, men på flera av besöksplatserna i Ekomuseum Kristianstads Vattenrike sitter också sådana här mätlinjaler, s.k. peglar. Här kan man själv läsa av vattenståndet. Varje färgat streck är två centimeter och på bilden, tagen den 31 jan 2002, syns att vattenståndet är en bit under 2 meter  (den svarta tvåan), närmare bestämt +1.85 möh. Denna pegel sitter vid Kanalhuset.

Tillbaka