Veckans vykort


Pris till Kristianstads Vattenrike

23 april 2002


Några av de rödlistade arterna som arbetet med Kristianstads 
Vattenrike syftar till att bevara.
Foton Sven-Erik Magnusson (mal), Patrik Olofsson /N (svarttärna, rödspov) 
och Göran Vägren (jättemöja).