Veckans vykort


Stor konferens i Vattenriket

10 september 2003


Konferensen varar hela veckan, och som ett av flera konferensutrymme fungerar 
Vattenrikets nya arbetsbåt. Foto: Sven-Erik Magnusson


*Nätverket Resilience Alliance (RA) bildades 1999 och förenar forskningsinstitut över hela världen. RA betonar naturens betydelse för samhälle och ekonomi och ser mänskliga samhällen och naturen som sammanflätade delar av samma system. Begreppet resiliens beskriver samhällets och naturens förmåga att hantera störningar och förändringar såsom översvämningar, föroreningar, naturkatastrofer eller sociala, politiska och ekonomiska omvälvningar. Resiliensperspektivet är nyckeln till en hållbar samhällsutveckling i dagens föränderliga värld, menade forskare från RA i en rapport som skrevs på uppdrag av den svenska regeringen inför toppmötet i Johannesburg förra sommaren.

Läs mer i Kristianstadbladets artikel

Tillbaka