Veckans vykort


Nytt naturreservat

10 november 2003


I skogen vid Maltesholm finns stora gamla träd som utgör livsmiljöer för ett myller av smådjur. Här fanns också en gång Adam och Eva, som ansågs vara Sveriges två största bokar. Adam, som föll sist 1967, vad då 325 år gammal.
Foto: Karin Magntorn


Läs mer i Kristianstadsbladet om reservatsbildningen vid Maltesholm

Läs mer i Kristianstadsbladet om planerna för Balsberget

Tillbaka