Veckans vykort


Möte för biosfärområden i nordiska länder

18 oktober 2004


Fiske av flodnejonöga i floden Salaca i Salacgriva, Lettland 041015.
Flodnejonögat är globalt sett en rödlistad art, men genom det traditionella
fisket utnyttjas nejonögat på ett hållbart sätt.
Foto Karin Magntorn

Länk till North Vidzeme BR

Tillbaka