Veckans vykort


Förslag till bildande av två nya naturreservat i Vattenriket

14 mars 2005


En av Sveriges största sammanhängande inlandsstrandängar, Hovby ängar sett från ovan. Foto Patrik Olofsson /NKontaktuppgifter till Hans Cronert
Naturvård, Kristianstads Vattenrike   
Länsstyrelsen i Skåne län/Kristianstads kommun
hans.cronert@m.lst.se  eller  hans.cronert@kristianstad.se
telefon: 044 25 26 87 eller 13 52 38  mobil: 0708-77 77 35


Tillbaka