Veckans vykort


Stora förändringar i sjöarna

8 november 2005


Sävrugge i Hammarsjön som är kraftigt påverkad av gåsbete.
Foto: Sven-Erik Magnusson
Infraröd flygbild från 1986 över södra delen av Hammarsjön. De runda sävruggarna syns som röda cirklar i sjön.


Infraröd flygbild från sept. 2005 över södra delen av Hammarsjön. Merparten av sävruggarna har försvunnit eller är kraftigt utglesade.
© Kristianstads kommun

Tillbaka