Veckans vykort


Raritet på ekstolpar

26 juli 2006


Grå ladlav, Cyphelium trachylioides, på en stängselstolpe vid Ripa. Laven är klassad som CR, dvs Akut hotad, i den Svenska rödlistan.
Foto: Karin Magntorn

Läs mer i Artdatabankens faktablad (pdf)

Tillbaka