Veckans vykort


Skrivelse till Miljöminister m fl

11 december 2007


Naturreservatet Isternäset sett från Vattentornet. När vattnet sjunkit undan täcks det gröna gräset av bruna avlagringar från Helgeåns vatten.
Foto Sven-Erik Magnusson

Skrivelse till Miljöministern mfl ang de akuta försämringar av värdena i våtmarksområdet längs Helgeån och i havet inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Länk till sida där skrivelse och bilagor går att ladda ner>>

Tillbaka